Nieuws

Search our Site

Heb jij interesse om deel te nemen op donderdagavond? Kom dan op vrijdagavond 27 maart a.s. vanaf 20:00 uur naar onze inschrijfavond in de Oude Deel in Putten.

Inschrijven kan alleen op deze datum onder vermelding van je naam, het merk + type tractor en de klasse waarin je wilt rijden.

Voorwaarden voor deelname:

  • In verband met de verzekering is het alleen mogelijk dat de bestuurder zelf inschrijft
  • Het van toepassing zijnde reglement is te vinden op onze website
  • Omdat dit een feestelijke editie is, vragen we alle deelnemers om zich, tijdens de wedstrijd feestelijk te (ver)kleden of de tractor te versieren, mits dit het zicht niet beïnvloed of de tractor uitstekende delen heeft of de organisatie het niet veilig acht
  • Inschrijven is alleen mogelijk tijdens de inschrijfavond op vrijdag 27 maart
  • Bij te veel aanmeldingen vindt er (op een later moment) een loting plaats
  • Indien je wordt ingeloot dien je binnen 14 dagen het inschrijfgeld over te maken, anders vervalt je deelnameplaats

Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over je eventuele deelname. (Indien je wordt ingeloot zijn de inschrijfkosten € 20,-.)

Adresgegevens de Oude Deel:

Stationsstraat 125, 3881 AC Putten