Organisatie en pers

Contactgegevens

Stichting Beachpull Putten
p/a Roosendaalseweg 103
3882 MN Putten

E-mail
secretariaat@beachpull.nl

Het bestuur en haar vrijwilligers
Het bestuur van Stichting Beachpull Putten is een enthousiast team van vier mannen en drie vrouwen die met grote gedrevenheid het Ultra-Lite Beachpull evenement organiseren. Met behulp van ieders specialiteit wordt samen met 200 vrijwilligers een prachtig evenement weggezet voor het publiek en de deelnemers.

Evert de Graaf
voorzitter
Marina Koopman
secretaris
 
Tiemen Doppenberg
penningmeester
Henny Koopman
financiële administratie
 
Wilco Kraaij
Algemeen bestuurslid
Ruben Koopman
public relations
 

Sanne Snapper
Algemeen bestuurslid

Ellen Kraaij-Verhoef
Algemeen bestuurslid

Gerwin Ruitenberg 
Algemeen bestuurslid
Wouter Borgers
Algemeen bestuurslid



Pers accreditatie

Via onderstaand formulier kunnen persvertegenwoordigers een aanvraag doen om toegang te verkrijgen tot het evenemententerrein. Toegang tot de wedstrijdbanen is helaas niet mogelijk voor de pers. Aanvragen dienen uiterlijk één week voor aanvang van het evenement te zijn gedaan. Na de aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie op uw aanvraag per e-mail.

NB: Betreden van het wedstrijdterrein is geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de bezoeker of gebruiker onvoorwaardelijk dat de organisator niet aansprakelijk is voor schade of letsel aan goederen of personen, ongeacht hoe de schade of het letsel is ontstaan.

secretariaat@beachpull.nl