Nachrichten

Search our Site

Met pijn in ons hart moeten wij u meedelen dat de jubileumeditie van Beachpull Putten, die gepland stond op 9, 10 en 11 juli 2020, niet door zal gaan.

U heeft ongetwijfeld het nieuws gevolgd en dan ook vernomen dat alle grote evenementen omwille van het Coronavirus verboden zijn tot en met 1 september 2020. U begrijpt dat, hoe jammer wij dit ook vinden, wij niet anders kunnen dan ons evenement afgelasten.

Omdat het onduidelijk is op welke manier en wanneer evenementen weer mogen worden georganiseerd, hebben wij besloten om ons evenement niet te verplaatsen naar later dit jaar. Wij hopen in 2021, bij gezondheid, het Truck- en Tractorpulling spektakel weer te organiseren in Putten en alsnog een klein feestje te vieren ter ere van het 20-jarig jubileum. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.

Velen van u hebben reeds toegezegd een steentje bij te dragen aan Beachpull in 2020. Dat kan zijn door een financiële bijdrage, het beschikbaar stellen van materiaal, door in te schrijven als deelnemer en niet in de laatste plaats de vrijwillige medewerking van velen. Wij zijn heel blij met en vooral ook dankbaar voor uw toezegging en hopen dat wij u in 2021 opnieuw mogen benaderen om uw steentje bij te dragen. 

Wij vertrouwen op uw begrip in deze en wensen u en uw dierbaren gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Beachpull Putten