Nieuws

Search our Site

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om opnieuw de wedstrijd te organiseren voor 2022. 

Het gebruikelijke 2e weekend van juli zullen wij weer een evenement neerzetten zoals u van ons gewend bent! 

Hou daarom 8 & 9 juli 2022 vrij in uw agenda!

Met pijn in ons hart moeten wij u meedelen dat de jubileumeditie van Beachpull Putten, die gepland stond op 9, 10 en 11 juli 2020, niet door zal gaan.

U heeft ongetwijfeld het nieuws gevolgd en dan ook vernomen dat alle grote evenementen omwille van het Coronavirus verboden zijn tot en met 1 september 2020. U begrijpt dat, hoe jammer wij dit ook vinden, wij niet anders kunnen dan ons evenement afgelasten.

Omdat het onduidelijk is op welke manier en wanneer evenementen weer mogen worden georganiseerd, hebben wij besloten om ons evenement niet te verplaatsen naar later dit jaar. Wij hopen in 2021, bij gezondheid, het Truck- en Tractorpulling spektakel weer te organiseren in Putten en alsnog een klein feestje te vieren ter ere van het 20-jarig jubileum. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.

Velen van u hebben reeds toegezegd een steentje bij te dragen aan Beachpull in 2020. Dat kan zijn door een financiële bijdrage, het beschikbaar stellen van materiaal, door in te schrijven als deelnemer en niet in de laatste plaats de vrijwillige medewerking van velen. Wij zijn heel blij met en vooral ook dankbaar voor uw toezegging en hopen dat wij u in 2021 opnieuw mogen benaderen om uw steentje bij te dragen. 

Wij vertrouwen op uw begrip in deze en wensen u en uw dierbaren gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Beachpull Putten

Heb jij interesse om deel te nemen op donderdagavond? Schrijf je dan voor 6 april aanstaande in!

Inschrijven is alleen mogelijk door middel van het invullen van onderstaand formulier. 

Voorwaarden voor deelname:

 • In verband met de verzekering is het alleen mogelijk dat de bestuurder zelf inschrijft
 • Het van toepassing zijnde reglement is te vinden op onze website (klik hier)
 • Omdat dit een feestelijke editie is, vragen we alle deelnemers om zich, tijdens de wedstrijd feestelijk te (ver)kleden of de tractor te versieren, mits dit het zicht niet beïnvloed of de tractor uitstekende delen heeft of de organisatie het niet veilig acht
 • Bij te veel aanmeldingen vindt er (op een later moment) een loting plaats
 • Indien je wordt ingeloot dien je binnen 14 dagen het inschrijfgeld over te maken, anders vervalt je deelnameplaats

Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over je eventuele deelname. (Indien je wordt ingeloot zijn de inschrijfkosten € 20,-.)

Zoals jullie wellicht gelezen hebben op onze Facebook pagina, wordt Beachpull 2020 een heel bijzondere editie. Wij vieren dan het 20-jarig jubileum en zullen ook een wedstrijd verrijden op de donderdagavond. De volgende klassen zullen verschijnen*:

 • 2.0 ton standaard klassen/oldtimer
 • 3.5 ton standaard
 • 7.0 ton standaard
 • 9.0 ton standaard
 • 11.0 ton standaard

De entree op donderdagavond bedraagt € 5,-, kinderen hebben gratis entree. Het terrein is open vanaf 16:00 uur en de wedstrijd start om 19:00 uur. Omstreeks 22:30 uur zal de wedstrijd afgelopen zijn.

Heb jij interesse om deel te nemen op donderdagavond? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op onze website. Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over je eventuele deelname. Inschrijfkosten zijn € 20,-.

Om er een feestelijke editie van te maken vragen we alle deelnemers van de donderdagavond om verkleed mee te doen aan de wedstrijd of je trekker extra feestelijk te maken. Samen maken we er een groot feest van!

Ook op donderdagavond is alle vrijwillige hulp welkom. Vind jij het leuk om te helpen om deze wedstrijd tot een succes te maken? Laat het ons dan weten via info@beachpull.nl.

*Programma is nog onder voorbehoud van wijzigingen

Sinds het ontstaan van het evenement is Cervus daarbij betrokken. In het begin om de uitslagen vast te leggen in een computerprogramma en deelnemers van een uitslagenlijst te voorzien. Later om via een gsm naast een laptop de weerberichten in de gaten te houden. Met het groeien van het evenement groeien ook de wensen en eisen op het gebied van automatisering.

 • Het infocentrum heeft een snelle internetverbinding nodig.
 • Bezoekers moeten kunnen pinnen.
 • Toegangskaarten moeten worden gescand.
 • Vrijwilligers moeten direct met elkaar in verbinding staan.


Open volledig artikel